Ania to kobieta czynu. Brakowało pieniędzy na spotkania grupy wsparcia rodziców dzieci zmagających się z podobnymi problemami co ich syn, Leon. Przyszedł jej do…