Czy myślisz, że za rok, za dwa, za pięć lat będzie dla Ciebie takie ważne, że dziecko „nie podeptało” roczku? Że nie powiedziało…